| Contact Us | Site Map | Policies

Badania Laboratoryjne

Całość sprzętów oraz maszyny laboratoryjne znajdujące się w klinice dają możliwość przeprowadzenia wielu badań krwi w przypadkach wymagających niemal natychmiastowych wyników oraz działania. Możemy także wykonywać badania krwi przed anestezją tego samego dnia w którym planowany jest zabieg co daje doktorowi najbardziej dokładne i aktualne wyniki (i tym samym większe bezpieczeństwo zwierzęcia). Współpracujące z Arnett Animal Hospital laboratorium posiada bardzo długą listę wszelkiego rodzaju testów poczynając od tych najprostszych do najbardziej nietypowych i obszernych analiz. Większość wyników jest przefaksowywanych już następnego dnia. Wszystkie testy są zawsze automatycznie transferowane przez nasz system komputerowy do historii zdrowia pacjenta co daje łatwy i szybki dostęp do wyników.

Dodatkowo posiadamy niezbędny sprzęt do analizy próbek kału, moczu, skóry lub wydzielin, co w przypadku wykrycia pasożytów lub innych problemów medycznych pozwala na rozpoczęcie natychmiastowego leczenia.