| Contact Us | Site Map | Policies

TERAPIA TLENOWA

Terapia tlenowa to delikatny i nie inwazyjny sposób lecznia używany do tej pory w medycynie ludzkiej. Polega na umieszczeniu zwierzęcia w specjalnej komorze, do której doprowadzany jest tlen pod ciśnieniem.

W normalnym cieśnieniu atmosferycznym, krwinki czerwone są w stanie przenieść małe ilości tlenu i co za tym idzie, tylko niewielkie ilości są rozpuszczane w osoczu. Zwiększanie ilości wdychanego powietrza nie podniesie znacząco ilości dostarczanego tlenu do całego ciała, nawet gdybyśmy oddychali czystym tlenem. Natomiast przy zwiększonym ciśnieniu podnosi się poziom tlenu w osoczu zwiększając ilość tlenu transportowanego do tkanek w całym ciele. Rozpuszczony tlen jest łatwiej, chętniej wykorzystywany przez ciało. Tlen jest tłoczony do krwi i płynów ustrojowych, a następnie dostaje się do wszystkich części ciała oraz naczyń, które zostały uszkodzone lub zniszczone przez uraz lub infekcję.